Ratkaisukeskeinen lyhytterapia Turku 

Mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia on? Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalankynnyksen keskusteluapua, jossa keskitytään elämäsi solmukohtiin ja etsitään niille yhdessä ratkaisua. Terapian ydinajatuksena on tunnistaa omat voimavarat ja vahvistaa niitä. Lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvita diagnooseja tai lääkärinlähetettä. Tarve keskustella mieltä painavasta asiasta riittää. Terapiassa voidaan käsitellä parisuhteen ongelmakohtia, opiskelija- ja työelämän murheita, stressiä, ahdistuneisuutta, yksinäisyyttä tai muita mieltä painavia asioita. Lyhytterapiassa keskitytään pääasiassa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Asiakasta tuetaan itseymmärryksen kasvamisessa. Häntä autetaan löytämään omat kykynsä ja voimavaransa sekä hyödyntämään niitä parempaa tulevaisuutta rakentaessa. Lyhytterapiakäyntejä on 1–20 kertaa, asiakkaan tarpeen mukaan.

Lyhytterapeutin koulutus on kaksivuotinen ammatillinen täydennyskoulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Lyhytterapia ei ole psykiatrista sairaudenhoitoa, eikä psykoterapiaa. Jos lyhytterapia ei ole asiakkaalle riittävä hoitomuoto, ohjaamme asiakkaan eteenpäin lääkärille tai psykoterapeutille. Lyhytterapeutit toimivat eettisten ohjeiden mukaan.

Turun Fysiokulmassa lyhytterapiaa antavat Valviran hyväksytyt terveydenhuollon ammattilaiset Annina Noko ja Marko Oinas.