FASKIA-KÄSITTELYT

VARAA AIKA!

 

 

Faskialla tarkoitetaan sidekudosta, joka ympäröi kaikkia kudoksia ja kulkee läpi koko kehon päästä varpaisiin kolmiulotteisena verkkona.
Erilaisissa jännitystiloissa tai esimerkiksi leikkausarpien aiheuttamana voi syntyä faskian liike- ja toimintahäiriö. Tällöin faskiakäsittelyn
tavoite on palauttaa faskian toiminta osana muun kehontoimintaa ja liikettä normaaliksi. Faskiakäsittely toteutetaan käsillä tehtävillä
tekniikolla joka suoraan ongelma-alueelta tai epäsuoraan kauempaa kohdekudoksesta.

 

VISKERAALIMANIPULAATIO

Viskeraali tarkoittaa sisäelintä ja manipulointi tässä tapauksessa liikuttamista käsin tiettyyn suuntaan. Kaikki elävä kudos tarvitsee liikettä, eivätkä
sisäelimet ole poikkeus tässä asiassa. Ilman liikettä ei ole elämää. Liike tuo kudoksille sen tarvitseman verenkierron ja ravinnon.
Sisäelimillä on yksilöllinen, fysiologinen liikeakselinsa, jonka ympärillä se liikkuu. Vajavainen tai häiriintynyt liike vaikuttaa elimen
ja sen ympärillä olevien kudosten (mm. hermot, lihakset, faskiat ja verisuonet) toimintaan rajoittavasti. Seurauksena voi olla esimerkiksi
paikallista tai säteilevää kipua, turvotusta ja ruoansulatusongelmia. Erityisesti kirurgisten operaatioiden yhteydessä syntyneet arvet
haittaavat kudosten normaalia toimintaa. Arpikudoksessa on aina huonompiliikkuvuus ja aineenvaihdunta. Tämä ilmenee mahdollisen paikallisen
kivun lisäksi myös usein koko kehon heikentyneenä liikkeenä (liikerajoitukset). Tätä ihminen ei useasti itse tiedosta.

Manipulaatio tapahtuu käsin, rauhallisesti ja pääosin kevyesti, tarkoituksena palauttaa sisäelinten normaali toiminta ja liikkuvuus. Käsiteltäviä
sisäelimiä ovat mm. vatsalaukku, ohut- ja paksusuoli, maksa, sappi, virtsarakko, kohtu, keuhkot ja sydänpussi. Osaan kudoksista ei kosketa
suoraan niiden sijainnin takia, vaan niihin vaikutetaan muiden kudosten kautta. Hoito suoritetaan liikuttamalla sisäelimiä ja ympäröiviä
kudoksia toivottuun suuntaan. Osa tekniikoista on hyvin kevyitä, elimen liikettä seuraavia. Toisinaan käytetään venyttävämpiä tekniikoita, jotka
saattavat tuntua kudoksien arkuutena. Venyttävä liike voi olla hyvin lyhyt ja pienelle alueelle kohdistuva tai apuna voidaan käyttää asiakkaan vartaloa ja raajoja vipuvarsina.

Sisäelimet ovat vahvasti yhteydessä hermostoon (aivot ja selkäranka), lihaksiin, faskioihin ja verisuoniin. Aivoista ja selkärangasta lähtee paljon
hermoja, jotka hermottavat sisäelimiä. Tästä syystä selkärangan hoitamisella on vaikutusta elimiin ja myös elimien hoidolla voidaan
vaikuttaa selkärankaan. Osalihaskivuista saattaa olla sisäelinperäisiä, jossa oireilevan lihaksen taustalla saattaa olla heikosti liikkuva sisäelin.

 

Viskeraalimanipulaatiosta apua seuraaviin:


· Lihaskivut (erityisesti sellaiset, jotka palaavat takaisin hoidoista huolimatta)
· Alaselkäkivut/SI-nivelten ongelmat
· Vatsan alueen leikkaukset/arvet
· Ylävatsakivut
· Närästys